HỒ BƠI ĐA NĂNG 01
  • HỒ BƠI ĐA NĂNG 01
  • HỒ BƠI ĐA NĂNG 01
  • HỒ BƠI ĐA NĂNG 01
  • HỒ BƠI ĐA NĂNG 01
  • HỒ BƠI ĐA NĂNG 01

HỒ BƠI ĐA NĂNG 01

27-06-2016
3862

: HB01

: HLtech - viet nam

:

HỒ BƠI 01

- Hãng sản xuất HLtech - Việt nam.
- Kích thước bồn 3900 mm x 7900 mm x 1200 - 1450 mm.
- Vị trí ngồi massage-spa: 5 người
- Tích hợp máy lọc tuần hoàn đa năng o3pool-SF05:Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI 01

- Hình oval, vật liệu FRP
- Gelcoat Hiplex, khung thép đỡ gia cường.
- Hãng sản xuất HLtech - Việt nam.
- Kích thước bồn 3900 mm x 7900 mm x 1200 - 1450 mm.
- Vị trí ngồi massage-spa: 5 người
- Tổng số massage jets: 15 jets.
- Tổng số air jets : 10 jets.
- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP.
- Bơm khí: 01 pumb x 1HP.
- Tích hợp máy lọc tuần hoàn đa năng o3pool-SF05:
  * Công suất lọc 5m3/h
  * Lọc 02 cấp: bầu lọc cát họat tính và màng tinh lọc 5 micromet.
  * Bơm lọc cao áp 2HP
  * Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tắm trắng trị liệu cs: 5gam/h 01 máy.
  * Jet tạo vận tốc bơi thể thao: 01 jet.
- Đèn led đổi màu trong nước 12 vol: 06 bộ.
- Hệ điều khiển điện tử tự động, remod từ xa


- Kích thước bồn 3900 mm x 7900 mm x 1200 - 1450 mm. 
- Vị trí ngồi massage-spa: 5 người 
- Tổng số massage jets: 15 jets. 
- Tổng số air jets : 10 jets. 
- Bơm massage : 02 pumb x 1.5 HP. 
- Bơm khí: 01 pumb x 1HP. 
- Tích hợp máy lọc tuần hoàn đa năng o3pool-SF05: 
  * Công suất lọc 5m3/h 
  * Lọc 02 cấp: bầu lọc cát họat tính và màng tinh lọc 5 micromet. 
  * Bơm lọc cao áp 2HP 
  * Máy Ozone & ion khử trùng nước và cho tắm trắng trị liệu cs: 5gam/h 01 máy. 
  * Jet tạo vận tốc bơi thể thao: 01 jet. 

Sản Phẩm Cùng Loại

HỒ BƠI ĐA NĂNG 02

Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI ĐA NĂNG 02

Giá:Vui lòng liên hệ

  HỒ BƠI 02

- Hình oval, vật liệu FRP-Gelcoat Hiplex , khung thép đỡ gia cường.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 4900mm x  2900 mm x 1000 - 1350 mm.

- Vị trí ngồi massage-spa : 03 người, đứng massage 02

( Vui lòng gọi chúng tôi để nhận báo giá và bản vẽ thiết kế và lắp đặt chi tiết )

 

 

Xem chi tiết

HỒ BƠI ĐA NĂNG 03

Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI ĐA NĂNG 03

Giá:Vui lòng liên hệ

  HỒ BƠI 03

- Hình oval, vật liệu FRP-Gelcoat Hiplex, khung thép đỡ gia cường.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 6900mm x  4100 mm x 1200 - 1450 mm.

- Vị trí ngồi massage-spa: 2 người, đứng massage 03

 

 

Xem chi tiết

HỒ BƠI ĐA NĂNG 04

Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI ĐA NĂNG 04

Giá:Vui lòng liên hệ

  HỒ BƠI ĐA NĂNG 04

- Hình trái thậnl, vật liệu FRP - Gelcoat Hiplex, khung thép đỡ gia cường.

- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.

- Kích thước bồn 9900mm x  5000 mm x 1200 - 1650 mm.

 

Xem chi tiết

HỒ BƠI ĐA NĂNG 05

Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI ĐA NĂNG 05

Giá:Vui lòng liên hệ

 HỒ BƠI 05

-Hình trái thận, vật liệu FRP – Gelcoat Hiplex, khung thép đỡ gia cường

-Hãng sản xuất HLtech – Việt nam

-Kích thước bồn 4200mm x 2900 mm x 1000 – 1250 mm.

-Vị trí ngồi massage – spa: 5 người

 

Xem chi tiết

HỒ BƠI ĐA NĂNG 06

Giá: Vui lòng liên hệ

HỒ BƠI ĐA NĂNG 06

Giá:Vui lòng liên hệ

- Hình oval, vật liệu FRP-Gelcoat Hiplex, khung thép đỡ gia cường.
- Hãng sản xuất HLtech – Việt nam.
- Kích thước bồn 4200mm x 2900 mm x 1000 - 1250 mm.
- Vị trí ngồi massage-spa: 5 người

Xem chi tiết